Сваляне на песента Download Mp3

Джордан – На колене

Изтегли Безплатно | Джордан – На колене|  download mp3

Текст на песента:

Но без тебе никога!

Издъних се – не искаш да си моя,
познаваш ме – и Бог дори не моля!
Познаваш ме – след мен е друго всичко,
а този мъж познаваш ли го? Виж го!
Аз нищо, че стоя си на краката,
на колене пред теб ми е душата.
Съгласен съм без нищо да остана,
само не и тебе да те няма.

Припев:
Къщата, колата – взимай ги,
въздухът в сърцето спри ми ти,
в затвор ще лежа за всяка твоя сълза – но без тебе никога!
Всичките пари харчи ми ги,
дрехите наред пали ми ги.
Не струва и лев живота проклет – ако в него няма те.

Недей да ми предлагаш други разни,
ръцете с тях за тебе са ми празни.
Красиви са – това не го отричам,
но теб не са и не ги обичам.
Аз нищо, че стоя си на краката,
на колене пред теб ми е душата.
Съгласен съм без нищо да остана,
само не и тебе да те няма.

Припев:
Къщата, колата – взимай ги,
въздухът в сърцето спри ми ти,
в затвор ще лежа за всяка твоя сълза – но без тебе никога!
Всичките пари харчи ми ги,
дрехите наред пали ми ги.
Не струва и лев живота проклет – ако в него няма те.

Tracking Code Matomo offers you various ways to embed the tracking code for your website, mobile app, and even for any device or application. Go to: JAVASCRIPT TRACKING IMAGE TRACKING IMPORTING SERVER LOGS MOBILE APPS AND SDKS HTTP TRACKING API SINGLE-PAGE APPLICATION OR PROGRESSIVE WEB APP JavaScript Tracking You can track visitors to your website in many different ways. The recommended way to do it is through JavaScript. To use this method you must make sure every webpage of your website has some JavaScript code, which you can generate here. Once you have the JavaScript tracking code for your website, copy and paste it to all the pages you want to track with Matomo. In most websites, blogs, CMS, etc. you can use a pre-made plugin to do the technical work for you. (See our list of plugins used to integrate Matomo.) If no plugin exists you can edit your website templates and add the JavaScript tracking code to the tag which is often defined in a 'header.php', 'header.tpl' or similar template file. If you don't want to use JavaScript to track visitors, generate an image tracking link below. If you want to do more than track page views, please check out the Matomo Javascript Tracking documentation for the list of available functions. Using these functions you can track goals, custom variables, ecommerce orders, abandoned carts and more. Installation Guides : WordPress | Squarespace | Wix | SharePoint | Joomla | Shopify | Google Tag Manager Website DOWNLOAD MP3 JavaScript Tracking Code Make sure this code is on every page of your website. We recommend pasting it immediately before the closing tag. EMAIL THESE INSTRUCTIONS